נוב 26, 2021 11:07 UTC
  • כמאלוונדי: איראן מעוניינת לרכוש תעשייה גרעינית אזרחית

הדובר בשם סוכנות הגרעין האיראנית בהרוז כמאלוונדי אמר כי איראן, שקיימה את כל התחייבויותיה, מעוניינת לרכוש תעשייה גרעינית אזרחית, והוסיף לטלוויזיה האיראנית כי מדינות אחדות מתייחסות לתעשיית הגרעין האיראנית, ממניעים פוליטיים, על אף שאיראן עושה מאמצים לרכוש תעשייה גרעינית אזרחית וקיימה את כל ההתחייבויות שלה בהתאם להסכם הערבויות.

כמאלוונדי אמר עוד כי המעצמות מפעילות לחצים על הארגונים הבינלאומיים כולל הסבא"א. כמאלוונדי קבע כי צריך להשיג את הזכויות הלאומיות ולא לאפשר פגיעה במוניטין שלנו וזה מה הבהיר שר החוץ בפגישתו בטהרן עם מנכ''ל הסבא"א.

 

תגיות