דצמ 07, 2021 05:59 UTC
  • שמח'אני : הביטחון והיציבות ניתנים דרך הגברת שיתוף הפעולה בין מדינות האזור 

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמח'אני קיבל היום את פני היועץ לביטחון לאומי של איחוד הנסיכויות טחנון בן זאייד ודן עמו על ההתפתחויות הקשרים

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמח'אני קיבל היום את פני היועץ לביטחון לאומי של איחוד הנסיכויות טחנון בן זאייד ודן עמו על ההתפתחויות הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות שמח'אני הדגיש כי הביטחון והיציבות ניתנים דרך הגברת שיתוף הפעולה בין מדינות האזור והוסיף כי הביקור של המשלחת האמירית פותח דף חדש בקשרים ומאפשר הגברת שיתוף הפעולה בכל התחומים.

תגיות