ינוא 20, 2022 09:52 UTC

עוזר משרד האנרגיה האיראני לענייני מחקר ומשאבים אנושיים, ריזה אנג'אם שועאע, אמר כי איראן היא בין 14 המדינות הטובות בעולם בבניית תחנות כוח חשמליות.

עוזר משרד האנרגיה האיראני לענייני מחקר ומשאבים אנושיים, ריזה אנג'אם שועאע, אמר כי איראן היא בין 14 המדינות הטובות בעולם בבניית תחנות כוח חשמליות. אנג'אם שועאע אמר כי "מומחים האיראנים עשו צעדים גדולים בתחום ייצור החשמל, ועד כה נבנו מפעלים לייצור אנרגיה חשמלית בכח של יותר מ-86 אלף מגהוואט".

 

תגיות