May 10, 2022 10:07 UTC
  • ביקורו של בשאר אסד בטהרן וסדר חדש באזור ועולם

ביקורו של נשיא סוריה בשאר אסד בטהרן קיבל הד בתקשורת האיראנית והבינלאומית. אתר הפרשנות "משרק ניוז" פרסם ראיון עם הפרשן ג'עפר קנאדבאשי, שהתייחס לדברי מנהיג המהפכה ביום פיטר על המלחמה באוקראינה וכינה אותה כסימן להחלת סדר עולם חדש.

ביקורו של נשיא סוריה בשאר אסד בטהרן קיבל הד בתקשורת האיראנית והבינלאומית. אתר הפרשנות "משרק ניוז" פרסם ראיון עם הפרשן ג'עפר קנאדבאשי, שהתייחס לדברי מנהיג המהפכה ביום פיטר על המלחמה באוקראינה וכינה אותה כסימן להחלת סדר עולם חדש. הפרשן הדגיר את הביקור של הנשיא אסד כסימן לסדר החדש והדגיש כי ציר ההתקוממות מקבל על עצמו עריכה חדשה והופך למעצמה. גם בהקשר זה אמר כי רוסיה לא תצא מסוריה בגלל המלחמה באוקריאנה.

בין הנקודות החשובות של הראיון :

- הביקור שנעשה באמצע המלחמה באוקראינה מקבל משמעות עמוקה. הפרשן קנאדבאשי התייחס לדברי המנהיג שהמלחמה במזרח אירופה היא חלק מ"סדר העולם החדש" והגדיר את הביקור כסימן לסדר החדש כאשר מקור חדש לכוח באזור מתהווה. ציר ההתקוממות יכול לנצל את ההזדמנויות החדשות ולהפוך ל"הוב" חדש באיזור.

- מבחינת הפרשן, משום שיש בין איראן לסוריה ברית הגנה אסטרטגית, ובתנאים הלא יציבים באזור, הביקור לא נראה כביקור לא צפוי ומיוחד.  

- המלחמה באוקראינה שינתה את המשוואות במדינות המערב ולמשל הפסקת האש של חודשיים בין סועדיה לבין תימן היתה אחת התוצאות של המלחמה. משום שבמערב לא רצו שזרם הנפט ממזרח התיכון ישתבש. השינויים ייצרו הזדמנויות חדשות למדינות ציר ההתקוממות כדי לחדש בעריכה שלהם ולהבין את התנאים החדשים.  

- לרוסיה היה תפקיד מכריע בהתפתחויות בסוריה, אך המלחמה באוקראינה היפנתה את המבט שלה למזרח אירופה לכן, טבעי שסוריה תחזק עוד יותר את הקשרים שלה עם הרפובילקה האסלאמית באיראן כדי לשמור על המעמד שלה באזור. אך התחזקות הקשרים עם איראן לא אומרת שהכוחות הרוסים אמורים לצאת מסוריה.

- אחרי מלחמת 12 הימים בעזה, התעמקו הקשרים בין חברי ציר ההתקוממות ומשום ששיתוף הפעולה בין הציר זקוק לתיאומים מדויקים יותר אז סוריה תוכל לשחק תקפיד לוגסטי ומועיל יותר בתחום. לכן צריך להחליף דעות על זה.  

- קשר נוסף לביקור הוא סוגית לבנון. מדינות המערב וחלק ממדינות ערביות פעלו שנים כדי לייצר אי יציבות בלבנון. סוריה, במהלך שנים ארוכות, נתנה ערבות לביטחון בלבנון. אך אחרי המלחמה האזרחית יש להקדיש מאמצים רבים כדי להחזיר את התפקיד המסורתי הזה. לכן שתי הסוגיות – לבנון וההתקוממות האסלמית בפלסטין היו בין הנושאים החשובים שנידונו בביקור של אסד בטהרן.

- נוכחות הייעוץ של איראן בסוריה היתה לטובת הציבור הסורי והובילה לביטחון באזור. אחרי הבחירות והתלחת תקופת פוסט טרור במדינה גורמים סורים מעוניינים להפוך את השותפות הביטחונית, לשותפה מסחרית. גם לאיראן יש עניין לשחק תפקיד בתחום התעשיה בסוריה. הביקור של אסד הפריך את המזימות והשמועות של האויבים ביחס להשתתפות איראן בשיקום סוריה. עכשיו מובן שאיראן היא שותפתה המרכזית של סוריה בשיקום.

- באירופה רצו להיחלץ מהשפעת ארה"ב אחרי דונלד טראמפ ולקיים גוש עצמאי אך המלחמה באוקראינה החזירה אותה בעל כורחה לחיקה של ארה"ב ונאטו. המלחמה החלישה את אירופה. באירופה חשבו שיכולים בעזרת ארה"ב להגביר את הלחץ על איראן אך עכשיו הפכה עצמה תחת לחץ אנרגי מצד רוסיה. לכן נוצרה הזדמנות למדינות ציר ההתקוממות להציג את הגוש שלהן בעולם.

 

תגיות