May 16, 2022 10:09 UTC
  • סעודיה:

שר האנרגיה של סעודיה הודיע היום שני כי ריאד הזמינה רשמית את איראן להשתתף בדיונים על שדה הגז המשותף שמכונה באיראן בשם "אאראש". סוכנות הידיעות אירנא ציטטה רשת אלערביה כי עבדאל עזיז בן סלמן הוסיף כי "יש אינטרסים משותפים בשדה הגז הזה".

שדה הגז "אאראש" הוא משותף בין איראן, כווית וסעודיה. אך בחודש שעבר הקבינט הסעודי ריאד הדגיש כי לסעודיה וכווית את הזכות להפקת הגז. לפני כן סעודיה וכווית חתמו על הסכם לעבודה משותפת בשדה.

שדה הגז אאראש הוא אחד השדות האסטרטגיים של איראן שנמצא באזור משותף באיראן והאזור שבין כווית וסעודיה. וזה מגיע לשדה אלדורה בכווית. כמות הגז במאגר הגז של השדה שהתגלה ב1960 הוערך כ 220 מיליארד מטר קוב.

 

תגיות