May 17, 2022 10:33 UTC
  • ראיסי: לתעשיית הנפט, פוטנציאל גדול להגברת היצוא

הנשיא איברהים ראיסי הדגיש כי בנוסף לפיתוח האיכותי של נפט, הגז, זיקוק הנפט והתעשיות הפטרוכימיות, גם הפיתוח הכמותי יכול ליצור הזדמנויות עבודה ולהגביר את היצוא.

במהלך ביקורו בתערוכת הנפט, הגז, זיקוק הנפט והתעשיות הפטרוכימיות  הבינלאומית 26 בטהרן (שני) אמר ראיסי כי ננקטו בשנים האחרונות צעדים טובים בתעשיית הנפט לקידום פעילויות מבוססות על הטכנולוגיה, והוסיף כי החברות הפועלות בתחום, תעשיית הנפט החלה לנקוט צעדים בכיוון זה.

ראיסי הדגיש את הצורך לשלב בין ידע ויכולת, כדי להציג מוצרים בשווקים המקומיים והבינלאומיים והוסיף כי תערוכה זו מהווה אחד האירועים התעשייתיים החשובים, תוך הבעת תודה לשר הנפט והחברות המשתתפות בתערוכה, כאשר הביע תקווה שתהיה התפתחות כמותית ואיכותית בענף זה בעתיד.

באשר להערכתו ביחס לתערוכה, מבחינה איכותית וכמותית, אמר הנשיא : מהדיווחים שקיבלתי ומהשיחות שקיימתי מתברר כי חלה התקדמות טובה בעיקר בתחום האיכות, מה מבשר על עתיד זוהר מאוד.

 

תגיות