May 21, 2022 09:18 UTC
  • עבדולהיאן דן עם מקבילו ההודי ביחסים הבילטרליים

שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן דן עם מקבילו ההודי סוברמניאם ג'ישנקר בנושאים הבולטים ביותר הקשורים ליחסים הבילטרליים בין שתי המדינות.

שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן דן עם מקבילו ההודי סוברמניאם ג'ישנקר בנושאים הבולטים ביותר הקשורים ליחסים הבילטרליים בין שתי המדינות.

במהלך שיחת הטלפון, אתמול (שישי), ציין אמיר עבדולהיאן ליחסים הטובים בין שתי המדינות, והדגיש כי איראן מייחסת חשיבות רבה ליחסים עם הודו, כאשר שיתוף הפעולה בכל התחומים, וההתייעצות בין שני הצדדים בנוגיע לנושאים האזוריים והבינלאומיים, מבטאים את אחד המאפיינים הבולטים של היחסים האלה.

שר החוץ ההודי ציין מצדו ליחסים הטובים בין שתי המדינות, והביע תקווה להגביר את שיתוף הפעולה ביניהן.

 

תגיות