May 21, 2022 09:25 UTC
  • שר התקשורת: איראן היא בין עשר המדינות המסוגלות לייצר ולשגר לוויינים

שר התקשורת והטכנולוגיה עיסא זארעפור אמר כי איראן היא בין עשר המדינות בעולם המסוגלות לייצר לוויינים וטילים ולהקים תחנות חלל. הוא נמצא במעקב רציני.

שר התקשורת והטכנולוגיה עיסא זארעפור אמר כי איראן היא בין עשר המדינות בעולם המסוגלות לייצר לוויינים וטילים ולהקים תחנות חלל. הוא נמצא במעקב רציני. במהלך ישיבה של מועצת ההנהלה של העיר צ'האר בורג' במחוז מערב אזרבייג'ן, אמר השר כי פיתוח מגזר התקשורת, התשתיות והאינטרנט המהיר באמצעות סיבים אופטיים, הכרחי ומשרד התקשורת והטכנולוגיה עובד עליו ברציניות .

שר התקשורת והטכנולוגיה ציין כי איראן רכשה את הטכנולוגיה של ייצור לוויינים וטילים שנושאים אותם, על אף תנאי האמברגו הקשים ביותר, והדגיש כי במהלך השנה הנוכחית תקים איראן תחנת חלל במחוז מערב אזרבייג'ן כדי לקבל נתונים ולנתח אותם, מצד חברות איראניות כדי ליישם אותם במגזר החקלאי.

 

תגיות