May 23, 2022 04:14 UTC
  • רצח שומר החראם חסן סיאד חודאיי בטהרן

הלשכה ליחסי הציבור של משמרות המהפכה הודיעה על נפילתו חלל של חבר משמרות המהפכה ושומר החראם (היועצים האיראנים בסוריה ששומרים על אתרים מקודשים אסלאמיים) אלוף חסן סיאד חודאיי. בהודעה הוגדר כי "גורמים קשורים לכוחות היוהרה" ביצעו את פיגוע הטרור.

הלשכה ליחסי הציבור של משמרות המהפכה הודיעה על נפילתו חלל של חבר משמרות המהפכה ושומר החראם (היועצים האיראנים בסוריה ששומרים על אתרים מקודשים אסלאמיים) אלוף חסן סיאד חודאיי. בהודעה הוגדר כי "גורמים קשורים לכוחות היוהרה" ביצעו את פיגוע הטרור.

חסן סיאד חודאיי נרצח אמש באחד הרחובות במזרח טהרן בשעה 16 כשהיה בתוך מכוניתו האישית (פרייד לבן) על ידי שני סוכנים שרכבו על אופנוע וירו חמישה כדורים לעברו. לפי סוכנות הידיעות "תסנים" חסן סיאדי נרצח בקרוב לביתו בזמן שהתכוון להיכנס לביתו.

התחיל המעקב להביא למעצרם של האחראים.

 

תגיות