May 24, 2022 09:40 UTC
  • המון איראנים ליוו בדרכו ההחרונה את החלל סיאד חודאי בטהרן

המון איראנים השתתפו בהלווייתו של אלוף משנה במשמרות המהפכה האסלאמית, חסן סיאד חודאי, שנרצח לפני יומיים על ידי חמושים בבירה טהרן. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית, אלוף חוסיין סלאמי, כבר הבטיח לנקום את דמו של החלל חסן סיאד ח'ודאי באופן שיגרום לאוייבים להתחרט על מעשה ידיהם,

המון איראנים השתתפו בהלווייתו של אלוף משנה במשמרות המהפכה האסלאמית, חסן סיאד חודאי, שנרצח לפני יומיים על ידי חמושים בבירה טהרן. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית, אלוף חוסיין סלאמי, כבר הבטיח לנקום את דמו של החלל חסן סיאד ח'ודאי באופן שיגרום לאוייבים להתחרט על מעשה ידיהם, ואמר כי תגובת טהרן על ההתנקשות באלוף משנה סיאד ח'ודאי, תהיה מכאיבה תוך הבטחה שתגובה תהיה על כל מעשה מרושע מצד האויב.

 

תגיות