May 24, 2022 09:41 UTC
  • ביקור הנשיא בעומאן

ביקורו של הנשיא אברהים ראיסי בעומאן פתח אופקים חדשים לפיתוח היחסים בין איראן ועומאן. לנשיא נלוו שרי החוץ, התחבורה ובנייה, הנפט, וההגנה מה שמלמד על החשיבות שמייחסת איראן ליחסים עם עומאן. זה הוא הביקור הראשון של נשיא איראן במוסקט מאז בחירתו של הסולטן החדש בעומאן והביקור החמישי של הנשיא ראיסי בחו"ל.

ביקורו של הנשיא אברהים ראיסי בעומאן פתח אופקים חדשים לפיתוח היחסים בין איראן ועומאן. לנשיא נלוו שרי החוץ, התחבורה ובנייה, הנפט, וההגנה מה שמלמד על החשיבות שמייחסת איראן ליחסים עם עומאן. זה הוא הביקור הראשון של נשיא איראן במוסקט מאז בחירתו של הסולטן החדש בעומאן והביקור החמישי של הנשיא ראיסי בחו"ל.

במהלך הביקור נחתמו 12 מסמכים בתחומים שונים. עוד לפני הביקור של הנשיא, ביקרו בעומאן, כמה שרים ומשלחת של 50 אנשי עסקים ופעילים כלכליים איראנים להכנת הקרקע לפיתוח היחסים בין שתי המדינות מה שמלמד שגם היחסים בין מגזרים פרטיים מתפתחים במהירות. לפי נתונים שפורסמו בסוכנות הידיעות "עומאן", אלפיים ושבע מאות ועשר חברות איראניות עשו השקעות בעומאן, כאשר אלף ומאה וששים ושלוש חברות בבעלות איראנית, במאה אחוז, ואלף וחמש מאות ושבע חברות, בבעלות משותפת איראנית עומאנית.

הנתונים מאשרים שיש רצון עז בשני הצדדים לשפר את היחסים הכלכליים. עם זאת יש מרחק גדול בין המצב הקיים לבין המצב הרצוי. יש מאמצים להכפיל בשלב הראשון את שיעור המסחר בין שתי המדינות, להגיע למיליראד וחצי מיליראד דולר. מה שלא נראה רחוק מהשיג יד.

לפי הנתונים שפורסמו, מסחר ללא נפט של איראן עם עומאן בשנה הפרסית שעברה הסתכם בארבעה מיליון ו 190 אלף טונות, בשווי של מיליארד ו 335 מיליון ו 500 אלף דולר שחווה גידול של 27 % במשקל וגידול של 53 % בשווי.

החלק האיראני מהמסחר הוא שני מיליון ו 283 אלף טונות מוצרים איראנים בשווי של 716 מיליון דולר שחווה גידול של 14 אחוז במשקל ו63 אחוז בשווי. גם הייבוא האיראני מעומאן הסתכם במיליון ו 907 אלף טונות מוצרים בשווי של 619 מיליון ו 500 אלף דולרים. 

התחבורה בין שתי המדינות מהווה אחד המרכיבים העיקריים בצמיחת המסחר. לכן בביקור של הנשיא הוסכם על חיזוק התחבורה הימית בין נמל בנדר עבאס לבין נמל אל סוויק בעומאן ולהקל על קוו הסעה ימית בין נמל צ'בהואר לבין מוסקט גם הוחלט על חיזוק קו השיוט בין נמל סלאחה וסחאר בעומאן.

שני הצדדים גם הסכימו על חיזוק תחבורה אווירית כאשר הסכימו על כינון קו אווירי בין מוסקט לבין ראמסר בצפון איראן והכנת קו תחבורה משוכללת יבשתית -ימית בין איראן לבין עומאן. שני הצדדים גם דנו על הצטרפות מדינת עומאן להסכם התחבורה המשלוש בין איראן, הודו ואפגניסטן.

בתחום האנרגיה הושגו הסכמות חדשות בין שני הצדדים. בציר הראשון הוסכם על הקמת ועדה משותפת לפיתוח שדה הנפט המשותף "הינגאם". בציר השני הוסכם על ייצוא שירותי הנדסה בין שתי המדינות. במסגרת זו, שר הנפט האיראני הזמין משלחת רמת דרג עומאנית כדי לסייר במתקני נפט וגז איראניים ולהכיר מקרוב את היכולות של איראן בתחום. בציר השלישי הוסכם על מסחר וייצוא מוצרים פטרוכימיים ונגזרות נפט, גם על פיתוח התיירות בין שתי המדינות.

 

תגיות