May 25, 2022 09:48 UTC
  • טהראן: ​​קנדה נושאת בתוצאות של הפרת ההסכם עם איראן

דובר משרד החוץ, סעיד חטיבזאדה, אמר כי האחריות מוטלת על מדינת קנדה, בנוגע להשלכות הנובעות מהפרת ההסכם עם איראן.

התבטאות דובר משרד החוץ באה ביחס להתפתחויות משחק הכדורגל, הצפוי בתחילת יוני, בין נבחרות איראן וקנדה, כאשר אמר כי ארגון המשחק היה בצורה עצמאית על ידי התאחדות הכדורגל באיראן וקנדה, על פי מסגרות משחקי הידידות והוסיף כי התאחדות הכדורגל הקנדית קבעה בהקשר זה כי היא נחושה למנוע כל ניצול פוליטי למשחק מצד זרמים שמאמצים עמדות עוינות לאיראן; מפני "האירוע הוא ספורטיבי גרידא".

דובר משרד החוץ הוסיף: למרבה הצער, נראה שבניגוד להתבטאויות האלה, אירועי הספורט מנוצלים על ידי מפלגות וזרמים פוליטיים בתוך קנדה.

 

תגיות