May 26, 2022 08:03 UTC
  • אמיר עבדולהיאן : ועידת דאבוס יוצרת הזדמנות להציג את היכולות של איראן

שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן, המבקר בשוויץ, להשתתף בפורום הכלכלי של דאבוס, אמר כי ועידה זו מהווה הזדמנות להציג את היכולות הכלכליות והמסחריות של איראן.

שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן, המבקר בשוויץ, להשתתף בפורום הכלכלי של דאבוס, אמר כי ועידה זו מהווה הזדמנות להציג את היכולות הכלכליות והמסחריות של איראן. עבדולהיאן אמר : במהלך הוועידה אסקור על האפשרויות וההזדמנויות הקיימות באיראן, כאשר הוועידה מאפשרת לקיים פגישות דו-צדדיות, שיטיבו עם היחסים בין איראן למדינות אחרות. אמיר עבדולהיאן הבהיר כי בהתבסס על סדר העדיפויות במדיניות החוץ וההתמקדות בנושאים הכלכליים והמסחריים, הוא יעשה סקירה בדבר ההזדמנויות הקיימות באיראן.

 

תגיות