אוק 06, 2022 08:50 UTC
  • באקרי: האירופים הבינו שגם להטלת האימברגו יש מס

עוזר שר החוץ אמר כי לשנים רבות היתה סברה כי מדינות כמו איראן היו צריכות לשלם על האמברגו, אבל כיום הבינו האירופים שגם להטלת סנקציות יש מחיר, ואם לא ישקלו מחדש את המדיניות החד-צדדית שלהם, יצטרכו לשלם על הטלת הסנקציות בהגדלת האינפלציה, מה מסכן את ביטחון האנרגיה.

עוזר שר החוץ אמר כי לשנים רבות היתה סברה כי מדינות כמו איראן היו צריכות לשלם על האמברגו, אבל כיום הבינו האירופים שגם להטלת סנקציות יש מחיר, ואם לא ישקלו מחדש את המדיניות החד-צדדית שלהם, יצטרכו לשלם על הטלת הסנקציות בהגדלת האינפלציה, מה מסכן את ביטחון האנרגיה. במסגרת ביקורו הרשמי בהונגריה, עוזר שר החוץ של עלי באקרי, נפגש עם מנהלי החברות במדינה, ודן עמם על הרעיונות להרחבת היחסים הכלכליים בין הונגריה לאיראן. בתוך כך הם הצהירו על נכונות להשתתף בפעילויות המסחריות והכלכליות באיראן, וקבעו שיש יסודות טובים לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות בכל התחומים, במיוחד בתחומי האנרגיה, החקלאות, הרפואה וניהול המים.

 

תגיות