May 07, 2021 08:23 UTC
  • העיראקים מציינים את יום עיר הקודש הבינלאומי

בבירה העיראקית בגדאד ושאר הערים התקיימו פעילויות רבות לציון יום עיר הקודש הבינלאומי כאשר הדגישו את חשיבות המאורע הזה להביע סולידריות עם הפלסטינים ומאבקם הצודק. העיראקים הביאו גם התנגדות לנורמליזציה עם הישות הציונית הכובשת. במהלך הסמפוזיונים שהתקיימו ברחבי עיראק הדגישו העיראקים את תמיכתם בפלסטינים וגינו את הפשעים הציונים.

 

 

 

 

תגיות