May 26, 2022 07:30 UTC
  • לבנונים הפגינו ליד גדר הגבול עם פלסטינה לרגל ציון יום השנה לגירוש צבא הכיבוש

תושבים לבנונים הפגינו ליד גדר הגבול עם ישראל, לציון יום השנה להבסת צבא ישראל וגירוש מדרום לבנון על ידי כוחות ההתקוממות של חיזבאללה מרצועת.

תושבים לבנונים הפגינו ליד גדר הגבול עם ישראל, לציון יום השנה להבסת צבא ישראל וגירוש מדרום לבנון על ידי כוחות ההתקוממות של חיזבאללה מרצועת.

כוחות צבא ישראל הובהלו למקום ופעלו לפיזור ההפגנה. לפי מקורות בלבנון, צבא ישראל ירה 16 רימוני גז מדמיע לעבר המפגינים שנמצאים מול היישוב משגב עם.

 

תגיות