May 27, 2022 08:15 UTC
  • הפרלמנט בעיראק אישר הצעת חוק שאוסרת על נורמליזציה עם ישראל

הפרלמנט בעיראק אישר אתמול (חמישי) הצעת חוק שאוסרת על נורמליזציה עם ישראל ועל קיום כל יחסים רשמיים עמה. בין המקדמים של החוק נמנה גם איש הדת השיעי מוקתדא סדר, שמפלגתו היא הגדולה בפרלמנט העיראקי.

 

 

 

תגיות