May 28, 2022 06:49 UTC
  • מהלך אסטרטגי בפרלמנט העיארקי: הפללת נירמול עם ישראל

אושרה ביום חמישי 26 במאי הצעת חוק שאוסרת על כל פעילות במטרה להביא לנירמול היחסים בין עיראק לבין ישראל.

אושרה ביום חמישי 26 במאי הצעת חוק שאוסרת על כל פעילות במטרה להביא לנירמול היחסים בין עיראק לבין ישראל.

ההצעה הועלתה מצד סיעת סאדר בראשות מוקתדא סאדר. לפי החוק כל ניסיון להביא לנירמול היחסים עם ישראל או כל שיתוף פעולה פוליטי, ביטחוני, כלכלי, טכני, תרבותי, ספורטיבי ומדעי עם ישראל נחשב עבירה פלילית. עוד הודגש בחוק כי האיסור חל על כל אזרח עיראקי בתוך המדינה ובחוץ ממנה כולל בכירים ופקידי ממשלה וכוחות צבאיים וגם חל על אזרחים זרים השוהים בעיראק וכל הרשויות והממשלות האזוריות והפרלמנט שלהן וגם מנהלים שלהן, תקשרות עיראקית, רשתות חברתיות, מוסדות וארגונים אזרחיים בעיראק וחברות פרטיות וזרות המשקיעות ופועלות בעיראק. החוק שחל גם על האוטונומיה הכורדית בעיראק אוסר על הגורמים בכורדיסטן לכונן כל קשרים עם ישראל.

במילים אחרות, לפי החוק אפילו לא עיראקים ששוהים במדינה אין להם זכות לשתף פעולה עם ישראל בתוך עיראק. העונש למי שייפר את החוק הוא הוצאה להורג ומלמד על חשיבות החוק והרצון העז של הפרלמנט העיראקי למנוע שבירת טאבו לנירמול היחסים עם ישראל.

במקדמה של החוק התייחסו לסיבה חשובה לאישור החוק. לפיו, לשמור על אחדות לאומית, אסלאמית והומניטרית בעיראק ולשמור על האחדות בין מגזרי הציבור בעיראק מהווה סיבה עיקרית לאישור החוק. משום כי בחודשים האחרונים עלו קולות ונעשו תנועות זוחלות מצד אישים וקבוצות עיראקים לנירמול עם ישראל והובילו למחלוקות פנים עיראקיות. באותה העת, השאלה הפלסטינית, היא שאלה אסלאמית ועל כל מדינות מוסלמיות לתמוך בפלסטינים מול הכיבוש הישראלי ותומכי ישראל. אישור החוק הוא דוגמה למימוש השאיפה לתמיכה כללית בפלסטין.

במסגרת זו, בירכו בוועדת התיאום השיעי בעיראק על אישור החוק והודיעו כי עיראק הוכיחה שעומדת איתנה על העמדה התומכת שלה בפלסטין ועיר הקודש. בוועדה הוסיפו כי הצעד מלמד על הקונצנזוס העיראקי על נושאים לאומיים ואסלאמיים.

החשיבות של המהלך בכך שנעשה לקראת "מצעד הדגלים" של הישראלים בעיר הקודש ביום ראשון 29 במאי שההכנות לכך יובילו לעימותים עם הפלסטינים שמתנגדים לכך. המהלך העיראקי מהווה תמיכה מעשית בפלסטין. סגן ראש הפרלמנט העיראקי חאכם אלזאמילי הגדיר את החוק בהחלטה אמיצה לאומית שנבע מרצון העם והגדיר אותו פטנט עולמי בהפללת כינון היחסים עם ישראל.

למרות שמדינות כמו אמירויות, מרוקו, וסודן נירמלו את היחסים עם ישראל וגם סעודיה הרחיבה שיתוף פעולה עמה, אך המהלך בעיראק הראה שלמדינות האלה יש מתנגדים רציניים בעולם הערבי וישראל סובלת עדיין מבידוד בעולם הערבי.

 

תגיות