May 28, 2022 10:09 UTC
  • תנועת ההתקוממות בעיראק אל נוג'בא: חוק הפללת הנירמול מבורך אך יש בו חורים

תנועת ההתקוממות האסלמית בעיראק אל נוג'בא הוציאה הודעה ובירכה על אישור החוק לאיסור נירמול היחסים בין עיראק לישראל אך הזהירה מ "חורים רציניים" בחוק. אל נוג'בא גינתה את ההתערבות של ארה"ב ובריטניה והתנגדותן לחוק.

תנועת ההתקוממות האסלמית בעיראק אל נוג'בא הוציאה הודעה ובירכה על אישור החוק לאיסור נירמול היחסים בין עיראק לישראל אך הזהירה מ "חורים רציניים" בחוק. אל נוג'בא גינתה את ההתערבות של ארה"ב ובריטניה והתנגדותן לחוק.

תנועת אל נוג'בא הזהירה את הממשלה בבגדאד לא להתנהג ביישום החוק כמו חוק הוצאת הכוחות הזרים מהמדינה. לפי התנועה, הכותרת של החוק לפני האישור כלל מילת "הפללה" ששונה באישור ל"מניעה".

לפי אל נוג'בא החור הגדול ביותר של החוק הוא מחיקת סעיף 4 והחלפתו בסעיף אחר שמשאיר את "ביקורים במקומות דתיים בהסכמתו של משרד הפנים" כ"גשר לנירמול היחסים וכניסת המרגלים והכרה בישות הציונית".    

בהודעה של אל נוג'בא הודגש כי על חברי הפרלמנט לא להתעלם מהחורים וגם קוראים לעמים המוסלמים והערבים "לאשר חוקים כמו חוקי איסור נימרול בעיראק ולהצר את החבל על צווראה של ישראל".

 

תגיות