May 28, 2017 08:25 UTC
  • האסירים הפלסטינים אילצו את השלטונות הישראלים להסכים על דרישותיהם

שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים הסתיימה לאחר שהשלטונות הישראלים הסכימו על דרישותיהם.

רשת "אל-מיאדין" הלבנונית דיווחה כי הדרישות כוללות החזרת ביקור שני בחודש לאסירים, התקנת טלפונים ציבוריים במחלקות הילדים והנשים, ובכלל המחלקות, ומתן אישורים לביקור נכדים והקלות לקרובי המשפחה של האסירים המגיעים לביקורים בבתי הכלא הישראלים.

 

תגיות

תגובות