May 28, 2017 10:32 UTC
  • האסירים הפלסטינים סיימו שביתת הרעב לאחר שאילצו השלטונות הישראלים להסכים לדרישותיהם  

האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים סיימו את שביתת הרעב לאחר שהשלטונות הישראלים הסכימו לדרישותיהם, שכוללות החזרת ביקור שני בחודש לאסירים, התקנת טלפונים ציבוריים במחלקות הילדים והנשים, ובכלל המחלקות, ומתן אישורים לביקור נכדים והקלות לקרובי המשפחה של האסירים המגיעים לביקורים בבתי הכלא הישראלים.

ראשי מועדון האסיר והוועד לענייני אסירים ברשות הפלסטינית, עיסא קארקע וקדורה פארס הודיעו על סיום שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל, לאחר 40 יום, ולאחר שכ-150 אסירים הועברו לבדיקות בבתי חולים בשל ההחמרה במצבם הרפואי. בארגון "בצלם" מסרו כי ככל שישראל תמשיך להתעלם ממחויבויותיה כלפי האסירים ותמשיך בהפרת זכויותיהם, מצבם הרפואי ימשיך להתדרדר ויהפוך למסוכן.

האסירים הפלסטינים דרשו למשל להגביל את השימוש הפסול במעצר מנהלי, שהוא מעצר ללא משפט, כאשר התברר כי עד ל-30 באפריל 2017 החזיקה ישראל במעצר מנהלי 486 פלסטינים. מעצר מנהלי הוא אמצעי קיצוני ביותר: עצירים מנהליים אינם יכולים לדעת מתי יצאו לחופשי שכן למרות שכל צו מעצר מוגבל לחצי שנה, אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להאריכו. במהלך השנים עצרו כוחות הישראלים אלפי פלסטינים במעצר מנהלי לתקופות שנעו בין כמה חודשים לשנים אחדות. כליאתם של פלסטינים כה רבים בבתי כלא ישראלים – רובם ללא משפט הוגן וחלקם ללא משפט כלל – וההגבלות הקיצוניות המוטלות עליהם, הן חלק בלתי נפרד ממשטר הכיבוש הישראלי ומנוגדת לאמנות הבינלאומיות.

הוגה הדעות יוסי ביילין כתב בהקשר זה כי תביעותיהם של האסירים הפלשתינים, נגעו לתנאי ריצוי עונשיהם, לכן היה צריך להידבר ולנסות להגיע להבנות, לפני פגיעה נוספת בתדמית ישראל בדעת הקהל העולמית.אבל השר, גלעד ארדן, החליט שלא יהיה איתם שום משא ומתן, והתוצאה היתה 40 יום של שביתה שהשתתפו בה כ־800 אסירים, וחלקם הגיעו למצב שבו סיכנו עצמם. הצילום של ברגותי אוכל "טורטית" היה פתטי. מי היה זה שסבר כי הפלשתינים יאמינו שאין מדובר במניפולציה ישראלית, לייחס למי שהם רואים בו את נלסון מנדלה שלהם, את שבירת השביתה? זה היה ניסיון לבזות את ברגותי בעיני הציבור הפלשתיני, שדחה אותו. סופו של דבר, לפני תחילת צום הרמדאן שונתה המדיניות הישראלית והתקיים מו"מ עם האסירים ועם הצלב האדום הבינלאומי והרשות הפלשתינית להיענות לדרישות האסירים. השביתה הסתיימה לאחר שהאסירים השיגו דרישותיהם, המוענקים להם מכורח החוק הבינלאומי.

 

תגיות

תגובות