Jul 12, 2018 10:47 UTC
  • אחמד טיבי על חוק הלאום: מדובר בפשע שנאה כלפי הערבים

נציג הערבים בכנסת הישראלית אחמד טיבי תקף שוב את חוק הלאום ואמר: "מדובר בפשע שנאה כלפי המיעוט הערבי בישראל. לא רק שנולדנו כאן. השורשים שלנו כאן. צריך להתייחס אלינו כאל מיעוט יליד".

 

 

 

תגיות

תגובות