Jan 20, 2019 07:59 UTC
  • איוב קרא: רודפים אותי על רקע מוצאי

שר התקשורת איוב של ישראל קרא אמר כי הבדיקה שנפתחה נגדו היא "תוצאה של רדיפה אחריי על רקע המוצא שלי". קרא הוסיף כי "הרדיפה התגברה עם תמיכתי בחוק הלאום".

השבוע פתחה המשטרה הישראלית בבדיקה נגד קרא בעקבות חומרים שמהם עולה לכאורה חשד לפלילים. לפי שעה טרם ידוע במה עוסקת הבדיקה שחומריה הועברו לבחינת היחידה הארצית לחקירות הונאה.

 

תגיות

תגובות