מרץ 30, 2020 11:01 UTC
  • מקח וממכר על חשבון הבריאות

המו"מ הקואליציוני בישראל שהתנהל במקביל למשבר נגיף הקורונה החזיר לדיון הציבורי את תיק הבריאות, ובתחילתו נזרקו לאוויר שמות שונים של מועמדים לתפקיד השר, רבים מהם אנשי מקצוע אך בלי ניסיון ניהולי של מערכות בריאות. ההנחה שהנחתה את מציעי השמות הייתה שעל מנת לקדם את מערכת הבריאות הציבורית, יש צורך באדם מקצועי מתחום הרפואה שמבין את המערכת.

שר, כל שר, הוא לא המנהל של המשרד. מי שמנהל את המשרד הוא המנכ"ל, ותפקיד השר הוא למנות מנכ"ל ראוי. מעבר לזה, תפקיד השר לקבוע יעדים ולפעול על מנת להשיג אותם.

הדברים הראשונים ששר צריך כדי לקבוע יעדים ולשנות מדיניות הם מוטיבציה ועניין להשפיע על התחום. במשך שנים שרי הבריאות של ישראל לא התעניינו מספיק במשרדם ולא נלחמו מספיק כדי למנוע את הקיצוץ התקציבי הנרחב. שרי הבריאות קיבלו את הקיצוצים כגזירת גורל. התוצאה היא שהתקציב לא גדל בקצב הנדרש.

וגם מוטיבציה היא לא תנאי מספיק. שר צריך לא רק לרצות לקדם את התחום שעליו הוא מופקד, אלא גם לדעת איך לעשות את זה. בישראל, כדי לשנות את המדיניות צריך להיות בעל יכולות פוליטיות. בבריאות, צריך לדעת להידבר עם קבוצות האינטרס השונות - כמו ההסתדרות הרפואית, קופות החולים, הסתדרות האחיות ועוד. צריך לדעת איך ללחוץ על האוצר, איך לגבש הסכמות בתוך הממשלה ובכנסת במידה שיהיה צורך בחקיקה.

כל אלו קיימים אצל שרים שהם פוליטיקאים משופשפים. לקדנציה הראשונה שלו בתפקיד הגיע יעקב ליצמן עם עוצמה פוליטית. בקדנציה השנייה העוצמה הפוליטית שלו אכן גדלה, אבל המוטיבציה ירדה. חרף קרבתו לראש הממשלה וחשיבותו בקואליציה, היות יו"ר ועדת הכספים ממפלגתו והעובדה שמנכ"ל המשרד הוא איש משרד האוצר - תקציב משרד הבריאות לא עלה וייבוש מערכת הבריאות הציבורית נמשך.

התברר שכמו שמוטיבציה אינה תנאי מספיק לשינוי מדיניות, כך גם יכולות פוליטיות ועוצמה אינן מספיקות ונדרש שילוב של שני הדברים.

תיק הבריאות הוא תיק קשה מבחינה פוליטית בישראל. הוא נתפס פחות יוקרתי מתיק החינוך, וטעויות של שרים בתחום זה הן יותר בולטות מאשר בתחומים אחרים. שר שייכשל בתיק הבריאות בתקופה של משבר דוגמת מגפת הקורונה, סביר להניח שיזכרו לו בעיקר את זה, גם אם הוא הביא את המערכת להצלחות רבות קודם לכן. במצב כזה, שרים יעדיפו לפעול כמה שפחות ולהימנע מלכתחילה מהסיכון שכרוך בעשייה.

לכן, אילו התחמנים בישראל רצו שר שיביא לשינוי במערכת הבריאות, צריך להיות בעל מוטיבציה, פוליטיקאי, שבטוח בעצמו וביכולות שלו, וזה מה שלא קרה.

 

 

 

 

 

 

תגיות

תגובות