May 22, 2020 07:50 UTC
  • בועז טופורובסקי: אני מבקש להחליף את נתניהו

ח"כ בועז טופורובסקי מיש עתיד-תל"ם פרסם בחשבון הטוויטר שלו ציוץ, בו כתב: "אני לא מוכן להיות אופוזיציונר פרסונלי,

אלא ערכי! אני מקבל ומכבד את החלטת בית המשפט, אבל הלהט של רבים, לזכות ב'תמונת ההשפלה' של נתניהו על ספסל הנאשמים צובט לי. אני מבקש להחליף אותו - לא להשפיל, להתווכח איתו - לא לשנוא. אני דורש משפט צדק ולא משפט שדה".

 

 

תגיות

תגובות