May 23, 2020 08:57 UTC
  • ממשלת ישראל תאשר הקמת משרד ראש ממשלה חלופי

הממשלה של חישראל תאשר בישיבתה הקרובה ביום ראשון את הקמת משרד ראש ממשלה חלופי שעליו יהיה ממונה שר המלחמה וראש הממשלה החלופי בני גנץ.

 לאחר שתאושר, ההחלטה תובא לאישור הכנסת.

בהחלטה נכתב כי "ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, בשיתוף נציב שירות המדינה, יתאמו ביניהם את ההסדרים שיאפשרו את הפעלתו של משרד ראש הממשלה החלופי על בסיס התשתית המנהלית של משרד רה"מ".

 

תגיות

תגובות