May 25, 2020 08:24 UTC
  • הדיון בנושא החוק הנורווגי יעלה לסדר יומה של הכנסת ביום רביעי

בעקבות ההבנות שמסתמנות במגעים בין הקואליציה לאופוזיציה לגבי חלוקת הוועדות, הדיון בנושא החוק הנורווגי יעלה לסדר יומה של הכנסת ביום רביעי.

על פי הסיכומים עד כה, האופוזיציה בכנסת תקבל את ראשות הוועדה לביקורת המדינה, הוועדה למעמד האישה, הוועדה למניעת פשיעה במגזר הערבי וועדה נוספת שטרם סוכם שמה, שבראשה יעמדו ברוטציה ימינה וישראל ביתנו. כמו כן, יש עתיד יקבלו את ראשות הוועדה לביקורת המדינה וברוטציה עם הרשימה המשותפת את ראשות הוועדה למעמד האישה.

 

תגיות

תגובות