May 27, 2020 10:46 UTC
  • ישראל יודעת שאינה חלק מהאיזור

הישראלים כששומעים כל משפט על מחיקתה העתידית של ישראל כועסים ואומרי שביטויים כאלה דברי עויינות ואנטישמיים. אך לא יודעים שגם אצלם עצמם מאמינים בזה אך במונחים אחרים.

אחרי המהפכה האסלאמית קמה תנועת ההתקוממות בלבנון והתרבו כוחות המתנגדים לקיומה של ישראל באיזור. מה שהתבטא במשפט של מחולל המפכה האסלאמית אייתאללה חומייני (ז"ל) שישראל היא גידול סרטני שצריך להסיר מהאיזור כדי האיזור יחיה. וביום קודס האחרון השווא מנהיג המהפכה אייתאללה סייד עלי חאמנאי את ישראל לוירוס הקורונה כאשר אמר שמול כל עובדה לא משלימים. מזכ"ל תנועת ההתקוממות סייד חסן נסראללה נתן ראיון לרדיו אל־נור לרגל 20 שנה ליציאתה של הצבא הישראלי מדרום לבנון וקבע כי התנאים השתפרו לטובת ציר ההתקוממות וישראל בלי תמיכה חיצונית לא יכולה לשרוד. הוא הוסיף כי התמיכה החיצונית לישראל עצמה נחלשת ויש סימנים שבמלחמה הבאה (אם ישראל תיזום) תימחק ישראל.

כשבישראל שומעים את הדברים כועסים ואומרים שבמערב אסיה יש מהלך אנטישמי שרוצה להשמיד את ישראל וכל אזרחיה. זה נכון אבל בערבון מוגבל. נכון שאיראן וציר ההתקוממות מתנגדים לקיומה של ישראל אך תמיד מדגישים שליהודים כבני אדם יש זכות לחיות אך אלה שבאו ממדניות אחרות עליהם לחזור ואלה שהיו בפלסטין יש להם זכות לצד תושבים נוספים נוצרים ומוסלמים לקבוע סוג השלטון. משמעותו איראן וציר ההתקוממות מתנגדים רק למערכת מדינית שהוקמה על ידי הציונות ובתמיכה חיצונית.

דבר שגם בכירים ישראלים מודים בו. זה מונח מוכר אצל גורמים ישרלאים שישראל באיזור כמו "ווילה בג'ונגל". משמעותו היא שווילה הוכפתה על הג'ונגל שהיה קיים לפני כן. ה"ווילה" אינו חלק אינטגרלי מה"ג'ונגל".

יש לתושבי הווילה פטרון בארה"ב ובתמיכה שלה הם ניסו לכבוש עוד שטחים ולספח עוד אדמות מהג'ונגל אך תמיד נסוגו אחרי זמן מה. דוגמה אחת היתה יציאה מלבנון. דוגמה שניה היתה יציאה מעזה (התנתקות). אבל לא לקחו לקח ועכשיו ישראל תחת נתניהו מנסה לספח עוד שטחים מהגדה המערבית. על הישראלים לדעת שהיציאה הבאה מהגדה המערבית לא תסתיים בנסיגה רק מההתנחלויות אלא עלול לעלות בגורלה של ישראל כולה. אולי זו היא משמעות דבריו של נסראללה שאמר כי אולי מחיקת ישראל תתממש אפילו בלי מלחמה  כל שהיא.

 

תגיות

תגובות