May 31, 2020 09:48 UTC
  • ישראל ביתנו פועלת לביטול מוחלט של תשלומי קצבאות לתלמידי ישיבות

שבועיים אחרי הקמת ממשלת נתניהו-גנץ ועל רקע הברית המתהדקת בין הליכוד לש"ס וליהדות התורה, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מחריף את הטון נגד החרדים.

סיעת ישראל ביתנו מתכנסת היום (ראשון) לדיון ראשון בתוכנית העבודה החדשה של ישראל ביתנו, שצפויה לכלול קריאה ודרישה לביטול מוחלט של תשלומי קצבאות לתלמידי ישיבות.

עד היום, ליברמן קרא רק לקיצוצים בתקציבי הישיבות והכוללים, אך ברקע משבר הקורונה והתחזיות הכלכליות הקודרות, ישראל ביתנו מקצינה את הדרישה לכך שכל תלמידי הישיבות והכוללים יממנו את לימודיהם מכיסם. בנוסף לכך, ליברמן ימשיך לדרוש ולקדם חוק גיוס חובה וחובת לימודי ליבה כתנאי לתקצוב מערכת החינוך.

ליברמן צפוי להציג היום לחברי סיעת ישראל ביתנו מסמך עקרונות ויעדים חדש, שגובש בשבועות האחרונים במקביל להקמת הממשלה החדשה, שיהיה מעין "תכנית עבודה" למפלגה לחודשים הקרובים. מטיוטת מסמך העקרונות שהגיע עולה כי מלבד נושאי דת ומדינה, ליברמן מתכוון להמשיך בקו תקיף נגד נתניהו ולקדם חוקים שימנעו ממנו להתמודד על תפקיד ראש הממשלה - וכן על תפקיד הנשיא: חקיקת חוק הקובע מגבלות של שתי קדנציות וחוק הקובע כי ח"כ עם כתב אישום לא יוכל להיות מועמד להרכבת ממשלה וגם להתמודד לנשיאות. זאת, ברקע ההערכות במערכת הפוליטית לפיהן נתניהו שוקל להתמודד על תפקיד הנשיא בשנה הבאה עם תום כהונתו של הנשיא ריבלין.

 

תגיות

תגובות