אוק 27, 2020 08:27 UTC
  • ניסנקורן הודיע על מינוי ועדה שתבחן את תהליך הסמכת עורכי הדין

שר המשפטים של ישראל אבי ניסנקורן הודיע על מינוי ועדה לבחינת תהליך הסמכת עורכי הדין בישראל, שבראשה יעמוד השופט בדימוס דוד חשין.

בהודעת משרד המשפטים נכתב כי "לאור העלייה בשיעור בעלי ההשכלה המשפטית שלא עוברים את בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, ונוכח הטענות באשר למבנה הבחינה ומרכיביה, תבחן הוועדה שינויים אפשריים בהליך ההסמכה, וכן את האפשרות לקיום בחינה מסננת בשלב מוקדם של לימודי המשפטים".

 

תגיות