אוק 29, 2020 12:31 UTC
  • לחקור מתחילה ועד תום

מאז לידתו נתון תיק הצוללות וכלי השיט ללחצים כבדים של עיכוב, דחייה, מזעור, הסתרה ואף שיבוש. לא הועילו תביעות לחקור את הפרשה, שהשמיעו בכירים ביותר בישראל, בהם שרים, רמטכ"לים לשעבר ושורה של קצינים בחיל הים. גם לא הפגנות הציבור, ובהן "שיירת הצוללות" שחצתה את ישראל לאורכה במפגן מחאה באמצע אוקטובר. דומה שמעולם לא חברו רבים כל כך בשלטון למנוע חקירה כה חיונית מבחינת.

מדובר בתיק השחיתות השלטונית הכבד והחמור ביותר בישראל. יותר מזה: בהשוואה לפרשות של שחיתות שלטונית ברכש ביטחוני, מצטיירת זו כגדולה בעולם בהיקפה הכספי.

כמו כן, מדובר בפרשה ראשונה בישראל שבמסגרתה משתייכים האנשים המעורבים וסביבתם הקרובה לדרגים הגבוהים ביותר של הממשלה, קצה הפירמידה השלטונית ממש.

הצוללת היא מערכת הלחימה היקרה ביותר, וכך גם עלות התחזוקה שלה. ככל נושא אסטרטגי, בתחום ההצטיידות ובניין הכוח, הקבינט והמטה לביטחון "לאומי" מחויבים להתייחס לכל עסקה בהיקף העולה על 100 מיליון דולר. בפרשת הצוללות וכלי השיט רוסקו הנהלים והסדרים המחייבים, ולעיתים לא קוימו תהליכים חיוניים של קבלת החלטות ועבודת מטה. כל זאת כדי לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו להיות מחליט יחיד, בלי להסתמך על הגורמים המקצועיים האחראים, משוחרר מבלמים ואיזונים מערכתיים, תוך מידור והסתרה.

מדוע צמצם היועמ"ש אביחי מנדלבליט את החקירה והחריג ממנה את ראש המערכת השלטונית, שסביבתו הקרובה ביותר נחשדה ונחקרה? מדוע הוסיף והחריג ממנה את פרק חוק העונשין העוסק בעבירות פליליות על ביטחון?

עוד נדרש לחקור את אספקת הצוללות המתקדמות למצרים ונסיבות האישור למכירתן, תוך הסתרת המהלך הכה-משמעותי מראשי מערכת הביטחון. כל אלה נושאים שלא נזכרו כלל בדו"חות משטרת ישראל והפרקליטות. זאת אינה "טעות מטופשת", כהגדרת ראש המל"ל לשעבר יעקב עמידרור, אלא כשל עמוק הזועק לשמיים.

במזכר ההבנה עם גרמניה מ-2017, בדבר אספקה עתידית של צוללות 7, 8 ו-9, קבעו הגרמנים שאם תתגלה שחיתות – האספקה עלולה להיפגע. אם כן, לראשונה מופיע סיכון מהותי לאספקה לישראל של צוללות, אשר על פי נתנהיו הן המענה האסטרטגי החיוני ביותר לעתיד ההרתעה הישראלית. הלכה למעשה, אם בוצעו מעשי שחיתות, יש בכך כדי לפגוע בהצטיידות הכוחות המזוינים, וזו כשלעצמה עבירה פלילית-ביטחונית חמורה.

מכל עסקות הרכש הימי מטיסנקרופ, זו של רכישת ארבע פריגטות, יקרות מהמתוכנן ומשוללות צורך מבצעי, היא זו שבה מצויות לכאורה מירב הראיות לשחיתות מובהקת.

אם הכשלים התפקודיים של מי מהמעורבים לא יעברו תהליך בדיקה, חקירה ותיקון, עלולים לראות בעתיד כשלים דומים נוספים, וכבר נראו בדפוס פעולה דומה בהסתרת המכירה של מטוסי 35F  המתקדמים לאיחוד האמירויות.

אפשר שחקירה ממצה תעלה בקרוב צורך בנבצרות ראש הממשלה לשם קיומה. כאן אין מדובר ב"כן ביבי, לא ביבי", כפי שמנסים לטעון אלה המגוננים עליו מפני חקירה ונזעקים לסכל כל אפשרות לבדיקת הנושא.

מעורבותו של בנימין נתניהו בפרשה המשתרעת, כולה, על פני חלק משנותיו בשלטון, 2017-2009, חייבת להיחקר מתחילה ועד תום.

 

תגיות

תגובות