נוב 17, 2020 08:36 UTC
  • מנדלבליט: על הממשלה להסביר את העיכוב במינוי מנכ

היועץ המשפטי לממשלה של ישראל אביחי מנדלבליט מסר את תשובתו לבג"ץ במסגרת העתירה בעניין מינוי מנכ"ל למשרד המשפטים וציין כי יש לחייב את הממשלה להסביר את העיכוב במינוי.

היועץ כתב: "בנסיבות שנוצרו, ומשלא הוצג כל נימוק קונקרטי לאי קביעתו של מועד להעלאת הצעת ההחלטה למינוי לדיון בממשלה, היועמ"ש סבור שאין מנוס מהוצאת צו על-תנאי כמבוקש בעתירה". מנדלבליט שב על עמדתו ולפיה "הסכמות קואליציוניות, כמו גם מחלוקות קואליציוניות, אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות במינויי קבע".

 

תגיות