אפר 22, 2021 10:07 UTC
  • פתרון החורים

לאחר שבנימין נתניהו כשל ככל הנראה בפעם הרביעית ברציפות במאמציו לכונן ממשלה בראשותו, ומאחר שגם בבחירות חמישיות אין כדי להבטיח את הצלחתו, העלה יו"ר ש"ס אריה דרעי –בתמיכתו של נתניהו

לאחר שבנימין נתניהו כשל ככל הנראה בפעם הרביעית ברציפות במאמציו לכונן ממשלה בראשותו, ומאחר שגם בבחירות חמישיות אין כדי להבטיח את הצלחתו, העלה יו"ר ש"ס אריה דרעי –בתמיכתו של נתניהו - פתרון קסם: תיערכנה בחירות לראשות הממשלה בלבד, ולאחר שנתניהו יזכה בהן הוא ירכיב ממשלה מבלי להיות תלוי ברצונם של חברי הכנסת, ואף מבלי שהנשיא יהיה מעורב בהליך.

התוכנית המלבבת הזו מלאה חורים. ראשית, נתניהו יזדקק לתמיכתם של 61 חברי כנסת כדי לתקן את "חוק יסוד: הממשלה" וספק אם יעלה הדבר בידו. שנית, מי יתקע לידי נתניהו שדווקא הוא יזכה בבחירות האישיות?

ובהנחה שנתניהו ייבחר לראשות הממשלה. מה אז? הוא עדיין יזדקק לרוב בכנסת שכן בחירתו אינה מייתרת את הצורך להרכיב קואליציה. ולעניין זה לא למותר לציין כי על פי ההצעה ייבחר לראשות הממשלה מי שהשיג 40% מקולות הבוחרים, משמע, הוא אינו חייב להשיג רוב.

כך או אחרת, כבר הישראלים היו בסרט הזה. ב-1992 הוחלף "חוק יסוד: הממשלה" ונקבע בו כי בצמוד לבחירות לכנסת תיערכנה בחירות ישירות לראש הממשלה. ההנחה הייתה שהדבר יגביר את המשילות. וכאן נמצאת הבעיה, בשל יכולתה של הכנסת להביע אי-אמון בראש הממשלה, ובשל תלות הממשלה בכנסת, יעד זה לא הושג. לעומת זאת הביא המהלך לריסוקן של המפלגות הגדולות, מאחר שלבוחר ניתנה האפשרות לפצל את הצבעתו בין הבחירה בראש הממשלה לבחירה לכנסת. לאחר 2.5 ניסיונות לא מוצלחים (ב-1996, 1999 וב-2001) הישראלים חזרה להצבעה בפתק אחד.

 

יוזמה לבחירה ישירה של ראש הממשלה עלתה גם בכנסת קודמת על ידי הח"כים שלמה קרעי וחוה אתי עטייה מסיעת הליכוד, גם הפעם בברכת נתניהו. בדברי ההסבר הבהירו המציעים כי "במקרה שבו תוצאות הבחירות לכנסת לא הובילו לידי הכרעה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע להרכבת הממשלה, יש להכריע את הכף לטובת אחד הצדדים בשלב בחירות נוסף. בשלב הבחירות הנוסף תתקיים בחירה ישירה לראשות הממשלה".

גם לקיפאון בין הגושים מצאו קרעי ועטייה פתרון: "כדי שתוצאות הבחירה הישירה לראשות הממשלה לא יהיו עקרות ויביאו לאותו מצב שבו למנצח אין רוב בכנסת, מוצע לתת לסיעות המרכיבות את הקואליציה תוספת של 10% מהמושבים בכנסת, שיהוו 'שובר שוויון' שיאפשר לראש הממשלה שנבחר באופן ישיר להקים ממשלה שתוכל למשול. כלומר: סיעות הקואליציה יקבלו תוספת של 12 חברי כנסת שיחולקו באופן יחסי בין המפלגות שירכיבו את הקואליציה".

זהו חידוש עולמי – בוודאי במשטרים דמוקרטיים - שבו קולם של מי שמצביעים עבור מפלגות הקואליציה שווה 110%. תמהני על שאומות העולם לא ניצבו בתור כדי ללמוד מהפוליטקאים הישראלים.

 

תגיות