May 05, 2021 09:23 UTC
  • כישלון מספר רביעי לנתניהו

המנדט אותו הטיל נשיא ישראל, ראובן ריבלין, על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להרכבת הממשלה, פקע בחצות והמועמד של הליכוד נכשל וכצפוי במפלגתו מצאו את האשם העיקרי נפתלי בנט שלא ציית אפילו לרב טאו ולא נכנע לנתניהו.

המנדט אותו הטיל נשיא ישראל, ראובן ריבלין, על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להרכבת הממשלה, פקע בחצות והמועמד של הליכוד נכשל וכצפוי במפלגתו מצאו את האשם העיקרי נפתלי בנט שלא ציית אפילו לרב טאו ולא נכנע לנתניהו. בהודעה של הליכוד נאמר "עקב סירובו של בנט להתחייב לממשלת ימין, דבר שהיה מוביל בוודאות להקמת ממשלה בהצטרפות של חברי כנסת נוספים, ראש הממשלה נתניהו החזיר כעת את המנדט לנשיא".

כנראה בנט השתחרר משליטתו של נתניהו או כמו שכתבו חלק מהעיתונאים בישראל משליטת האבהות של נתניהו ובחר להיות עצמאי. לא מן הנמנע שבנט חשב כך אם לנתניהו מותר ואפשר להרכיב ממשלה עם תמיכה ערבית מבחוץ למה לא לי. מה גם המנדטים שלנו במרכז שמאל גדולים ממנו. לכן עשה את הריסק הנכון משלו: או שאהיה ראש ממשלה או אשאר כמו שהייתי ואהיה שר בממשלה למישהו אחר.

היום נשיא ישראל מחליט אחרי שיחות עם ראשי המפלגות מה לעשות אם להעביר את המנדט לכנסת או להטיל את המשימה על יאיר לפיד שהסיכוי שלו להרכיב ממשלה יותר מאחרים.

כעת עומדות בפני ריבלין שתי אפשרויות שעליו לממש בתוך שלושה ימים: ראשונה, להטיל את הרכבת הממשלה על ח"כ אחר שהודיע לנשיא שהוא מוכן לקבל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה ולח"כ זה יהיו 28 ימים להרכבת הממשלה - אותם לא ניתן להאריך או להודיע ליושב ראש הכנסת שאינו רואה אפשרות להרכבת ממשלה.

ביש עתיד ובמפלגות גוש המרכז שמאל - כחול לבן, העבודה ומרצ מצפים ומעריכים שריבלין יטיל את המנדט על יו"ר המפלגה ח"כ יאיר לפיד, גם אם יתממש תרחיש שבו הליכוד, החרדים והציונות הדתית ביחד עם רע"ם ימליצו להטיל את המנדט על יו"ר ימינה נפתלי בנט ויווצר רוב למענו.

התרחיש השני, הוא שבו ריבלין יחליט להחזיר את המנדט לכנסת ויחייב כל מועמד שיבקש להרכיב ממשלה לגייס חתימות תמיכה של 61 ח"כים במועמדותו.

בכל מקרה, החזרת המנדט לנשיא של ישראל הוא הודאה מצד נתניהו לכישלון להרכיב ממשלה בפעם הרביעית. וזה לא רק כישלון אישי של נתניהו אלא זה גורם לכל ישראל נזק כבד. האם לא הגיע הזמן שהישראלים ישאלו את עצמם מה היא הבעיה שלא יכולים להגיע למוצא בבחריות. הביעה בשלב הראשון היא השתתפותו של נתניהו בבחירות אך זה נובע משני פגמים בחוק הבחירות של ישראל אחד הוא להרשות לאדם להשתתף בבחירות יותר מפעמיים. והשני הוא להרשות לאדם עם תיקים פליליים להשתתף ולהמשיך בראשות הממשלה.

אז עם החוק הזה יש אפשרות שהפלונטר יחזור על עצמו גם עם איש אחר. לא מן הנמנע כי נפתלי בנט - אם יהיה ראש ממשלה - ישתמש בפגם הזה בחוק ויגרום להפיל את ישראל בעוד פלונטר כמו זה.

 

תגיות