May 05, 2021 09:26 UTC
  • משפט נתניהו: חקירתו הנגדית של אילן ישועה התחדשה

התחדשה חקירתו הנגדית של אילן ישועה מנכ"ל "וואלה" לשעבר. זוהי הפעם התשיעית שהוא מעיד במסגרת שלב ההוכחות בתיק 4000. עורך דינו של שאול אלוביץ' בעל השליטה לשעבר בקבוצת בזק, ז'ק חן, ממשיך בחקירתו של ישועה.

אתמול, השתיים הדיון במשפטו של נתניהו. בעדותו אתמול מסר ישועה כי "ההתנהלות של שרה נתניהו ונציגיה הייתה הזויה עם בקשות שהן בין הזויות למטורפות. יש לי עשרות דוגמאות". הוא הוסיף כי "היינו צריכים להוריד ידיעות על משפחות שכולות כי זה לא מצא חן בעיני משפחת נתניהו".

 

תגיות