May 07, 2021 08:37 UTC
  • ציון יום עיר הקודש הבינלאומי מלמד על התמיכה האיראנית בעם הפלסטיני

מזכ"ל הגיהאד האיסלאמי מדגיש כי יום עיר הקודש הבינלאומי הוא הכתובת למאבק הפלסטיני ולזכות בעולם, והוסיף כי יום עיר הקודש הבינלאומי מתקיים בימי חודש רמדאו האחרונים, בהם נכלל ליל קאדר המבורך, כאשר לציון יום עיר הקודש הבינלאומי משמעות מיוחדת מבחינת הזמן והמקום ,מפני למקום הזה בא הנביא מוחמד עליו השלום תוך לילה אחד מעיר מיכה, והיתה עלייה לשמיים וחזרה.

זאת אומרת היום הזה הוא הכתובת של אחדות המוסלמים כאשר כולל ומבטא את כל המשמעויות של ההתקוממות נגד הכיבוש הישראלי. עוד אמר כי לקביעת האמאם המנוח חומייני ז"ל לציין את יום עיר הקודש הבינלאומי בתאריך הזה משמעות מבחינת הזמן והמקום, מה מלמד על העמדה של הרפובליקה האסלאמית באיראן מהסוגיה הפלסטינית הרי מאז ניצחון המהפכה האסלאמית הקפידה איראן לתמוך במאבק של העם הפלסטיני בכל הרמות.

 

תגיות