May 12, 2021 08:39 UTC
  • מזכיר את האינתיפאדה הראשונה והשנייה

האירועים האלימים בימים האחרונים הן בתוך ישראל והן במטח הרקטות מעזה לעבר ישראל נותנים סימנים להתחלת אינתיפאדה כוללת אם כי פרשנים ישראלים מסרבים להכיר בכך. אך זה לא אירוע פשוט. מתחילת הסבב הנוכחי של העימותים בין ישראל ועזה שוגרו יותר מ - 800 רקטות שפגעו ישירות באשדוד, אשקלון, תל אביב ושאר ערים בישראל.

האירועים האלימים בימים האחרונים הן בתוך ישראל והן במטח הרקטות מעזה לעבר ישראל נותנים סימנים להתחלת אינתיפאדה כוללת אם כי פרשנים ישראלים מסרבים להכיר בכך. אך זה לא אירוע פשוט. מתחילת הסבב הנוכחי של העימותים בין ישראל ועזה שוגרו יותר מ - 800 רקטות שפגעו ישירות באשדוד, אשקלון, תל אביב ושאר ערים בישראל.

האירועים הזכירו לישראל לפעם נוספת כי אי אפשר להתעלם משאלת הכיבוש והמצור על רצועת עזה. שאלה שהתייחסו איליה פרשנים ישראלים והזכירו כי אפילו תמיכת ארה"ב וכינון יחסי נירמול עם כמה מדינות קטנות ערביות במפרץ הפרסי לא יכולים לטייח את שאלת פלסטין ולבסוף אלה הפלסטינים שקובעים. 

עומר עינב כתב במאמר שלו כי נתניהו נכשל במדיניות הנירמול שלו ובסוף דרכו הפוליטית הוא עומד מחדש מול הפלסטינים הן ברצועת עזה והן בתוך הקו הירוק. בין שיגורי הרקטות של חמאס ותקיפות של הצבא הישראלי לעזה ופתיחת מקלטים וסגירת מוסדות החינוך וגם הפגנות בערים מעורבות שואל עומר עינב שאלות חשובות?

הוא לא מקבל את התואר "ההסלמה הדרמטית" שנפוץ בתקשורת הישראלית ומזמין לחפש את השורשים המציאותיים יותר של העימות ומאמין שיש פה שני גורמים חשובים שהובילו להבערת חבית הנפץ.

הגורם הראשון מבחינתו הצבת מחסומים בשער דמשק (שער שכם) ומתן אישור לאיתמר בן גביר הקיצוני להבעיר את שייח ג'ראח שהוא פרי מדיניות מופקרת של הממשלה הישראלית וניהול חסר האחריות של בנימין נתניהו. 

מבחינת עינב הגורם השני הוא האחיזה באשליית הסטטוס-קוו בעיר הקודש. ישראל נאחזת באשלייה שהיא יכולה ל"נהל את הסכסוך". לפי הנוסחה הזו צריך להימנע מהתקדמות מדינית לכיוון פתרון שתי המדינות ובמקביל לצמצם למינימום התפרצויות אלימות. במרחב הזה צריך לספק לפלסטינים כמה שיותר גזרים לא-מדיניים מבית היוצר של גישת השלום הכלכלי, כאלה שיוכלו להשאיר אותם אדישים ולשכוח את עובדת היותם נתונים תחת כיבוש צבאי.

לפי עינב השליטה יצאה מידי נתניהו וקרו אירועים שמזכירים לו את האינתיפאדה הראשונה והשנייה. המסקנה החשובה שאליה הגיע הפרשן היא "אי אפשר להחזיק עם תחת כיבוש לאורך זמן ולצפות לתוצאה אחרת".

אותו דבר הדגיש ראש חטיבת המחקר לשעבר דרור שלום שהשווה את השאלה הפלסטינית ל"פצצה מתקתקת" שמונחת לפתחה של ישראל. ומודה שכינון יחסי נירמול לא הועילו להכחשת השאלה בעולם הערבי. אסור לחשוב שהעולם הערבי פתאום מתעלם מהבעיה הפלסטינית. הבעיה הפלסטינית היא המכנה המשותף של כל העולם הערבי המוסלמי.

 

תגיות