May 13, 2021 07:58 UTC
  • ריאד אל-מאליכי: ישראל היא זו שהציתה את האש בידיה שלה

ריאד אל-מאליכי, שר החוץ הפלסטיני, אמר כי עיר הקודש היא קו אדום והפלסטינים לא יסכימו לחצות אותו, שכן עיר הקודש שייכת לתושביה הפלסטינים והיא עיר הבירה העתידית של פלסטין.

אל מאליכי אמר את הדברים בנאום שנשא בפני מועצת הליגה הערבית בישיבת חירום בדרג שרי חוץ שהתקיימה באמצעות וידאו. אל מאליכי ציין כי ישראל סברה שהחלטתה לספח את עיר הקודש המזרחית יביא את הפלסטינים לוותר עליה, וכי מדיניותה הגזענית נגד תושבי עיר הקודש הפלסטינים ופשעיה הפשיסטיים יאלצו אותם לעזוב את העיר. ואולם מדינת הכיבוש לא למדה משגיאות העבר ובכל פעם היא נאלצת לכבוש מחדש את עיר הקודש שכן אין היא מצליחה לייהד אותה או לגרש את התושבים. הוא האשים את הממסד הישראלי כולו, כולל בתי המשפט, ביישום היעד של חיסול הנוכחות הערבית הפלסטינית האסלאמית והנוצרית בעיר הקודש וייהודה של העיר. ישראל "היא זו שהציתה את האש בידיה שלה, ואין אפשרות עבורנו אלא לנצח במערכת אל-קודס, שכן זו אם כל המערכות והיא כל המערכות",ללא מתן הזכויות הלגיטימיות לעם הפלסטינית במדינתו העצמאית שבירתה עיר הקודש הקדושה לא יהיה לאיש באזור שלום, ביטחון ויציבות", אמר אל מאליכי. הוא קרא לקהילה הבינלאומית לשקול מחדש את יחסיה עם ישראל אותה כינה המדינה הגזלנית הפשיסטית הגזענית.

 

תגיות