יונ 16, 2021 09:05 UTC
  • סער ונשיאת בית המשפט העליון חיות קיימו פגישת עבודה ראשונה

שר המשפטים הנכנס של ישראל, גדעון סער, ונשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, קיימו פגישת עבודה ראשונה בלשכת הנשיאה בעיר הקודש. בפגישה הועלו נושאים שוטפים שעל סדר יומה של מערכת בתי המשפט.

שר המשפטים הנכנס של ישראל, גדעון סער, ונשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, קיימו פגישת עבודה ראשונה בלשכת הנשיאה בעיר הקודש. בפגישה הועלו נושאים שוטפים שעל סדר יומה של מערכת בתי המשפט.

השניים סיכמו לקיים פגישות עבודה עיתיות, כמקובל.

 

תגיות