יול 31, 2021 05:51 UTC
  • תושבי כפר קרע: על ישראל מוטלת האחריות של סוגיית הפשע והאלימות

חברי המועצה המקומית של כפר קרע, העלו בפני סגן השר של ישראל ל"ביטחון פנים" יואב סגלוביץ' שערך ביקור בכפר את סוגית הפשע והאלימות בישוב, הימצאות כלי נשק ללא רישיון ושיפור השירותים לתושבים המקומיים.

ראש המועצה המקומית, עורך הדין פיראס בדחי, הטיל על ממשלת ישראל את האחריות המלאה לדאוג לביטחון התושבים באמצעות המשטרה ומוסדות השלטון בציינו, כי תיקי הרצח הפתוחים פוגעים באמון האזרח במשטרה."על ממשלת ישראל למצוא פתרונות לחיבור בתים לרשת החשמל, מכיוון שלא מתקבל על הדעת שבמאה ה -21 תתקיים מדיניות האפליה שמונעת מאלפי אזרחים לחבר את בתיהם לרשת החשמל, שזו זכות יסוד של כל אזרח'', אמר בדחי.

בנוסף, מתח בדחי ביקורת על מדיניות ההריסה הגזענית של בתים במגזר הערבי והדגיש את הצורך לבטל את חוק קמיניץ עד שיימצאו פתרונות תכנוניים שבאמצעותם יוכלו האזרחים לקבל היתרי בנייההוא הוסיף כי לאזרח הערבי נמאס מסיסמאות ומקווה להרגיש את השינוי האמיתי בגישה ובמדיניות כלפי הציבור הערבי בשטח.

 

תגיות