דצמ 02, 2021 08:37 UTC
  • המבקר של ישראל: איכוני השב

על רקע החלטת הממשלה להחזיר באופן זמני את השימוש באיכוני שב"כ למאומתים בזן האומיקרון של נגיף הקורונה, מבקר המדינה של ישראל מתניהו אנגלמן אמר בכנס הבינלאומי לציון 50 שנה לנציבות תלונות הציבור כי "איכוני השב"כ לא נמצאו יעילים מספיק, רבים נכנסו לבידוד שלא לצורך".

לדבריו, "בדו"ח שפרסמתי לפני כשנה עלו ליקויים בכל הנוגע ליעילות השימוש באיכוני השב"כ. עלה כי רק כ-3.5% מהאנשים שנמצא שהיו במגע עם חולים, ולפיכך נדרשו להיכנס לבידוד, התבררו בסופו של דבר כחולים. יחס זה, שהיווה מדד לאפקטיביות של פעילות שב"כ, שיקף פוטנציאל של כניסה נרחבת מאוד של אנשים לבידוד, ובכלל זה גם של מי שלא היה במגע קרוב עם חולה".

 

תגיות