ינוא 17, 2022 10:43 UTC
  • הצהרה פלסטינית נגד השתיקה הבינלאומית נוכח האפרטהייד הישראלי

משרד החוץ הפלסטיני הוציא הצהרת מאחה נגד השתיקה הבינלאומית כלפי הפלישה הישראלית ושל המתנחלים וקבע כי במהלכים כאלה ישראל פועלת לבסס את האפרטהייד נגד הפלסטינים.

בפרק השני של האמנה הבינלאומית לדיכוי וענישה של פשעי האפרטהייד נאמר כי "פשיעת אפרטהייד היא מדיניות ותהליכים דומים לאלה שייושמו בהפרדה גזעית בדרום אפריקה, הם מעשים נפשעים במיוחד שבוצעו לצורך קיום ותחזוק של משטר שליטה השייך לקבוצה גזעית אחת של בני אדם על פני כל קבוצה גזעית אחרת של אנשים ודיכוי שיטתי שלהם".

בסעיפים הראשון והשני של הפרק הראשון באמנה נאמר כי המדינות החתומות על האמנה מודיעות כי אאפרטהייד הוא פשע אנושי ואיום רציני נגד השלום והביטחון הבינלאומי ומדינות חברות בה מכירות בארגונים, מוסדות ואנשים שמבצעים אפרטהייד כמורשעים.

לפי הנאמר למעלה, המעשים של ישראל נגד הפלסטינים הם דוגמאות ברורות של אפרטהייד. התנחלות ישראלית מבוצעת תוך הפרת של החלטה 2334 של מועצת הביטחון של האו"ם ומהווה דוגמה לאפרטהייד.

בהודעה של משרד החוץ הפלסטיני נאמר כי"הישות הציונית מתחרה בזמן כדי לממש את התוכניות הקולוניאליות שלה בשטח פלסטין ולייצר עודבות מוגמרות בגדה המערבית כדי לסתום את כל ההזדמנויות להקמת מדינה פלסטינית בירתה עיר הוקדש".

לפי משרד החוץ הפלסטיני ישראל מתכוונת לייהד את השטחים הכבושים באמצעות התנחלויות. אחרי בניית ההתנחלויות הממשלה הישראלית מאשרת חוקים שמטילים אימה על התושבים הנשארים במקום. לאמיתו של דבר, בנוסף להפקעת האדמות של הפלסטינים בגדה המערבית, פועלת ישראל לניתוק התושבים המקומיים מהזהות האתנית והדתית שלהם וזה במסגרת מדיניות האפרטהייד.

עד כה מוסדות בינלאומיים שונים גינו את הפשעים של ישראל נגד הפלסטינים במיוחד את ההתנחלות. בעבר הלא רחוק פרסמו ניצבי זכויות אדם למיניהם דוחות מקיפים על הפעולות הישראליות בשטחים והגיעו למסקנה שישראל עברה את הסף ההיסטורית בפשעים נגד הפלסטינים ומצבעת אותם במסגרת אפרטהייד ודיכוי ועינוי הציבור הפלסטיני. הנציבים וגם שאר ארגוני זכויות אדם הביאו עובדות מהן: המשך סיפוח שטחים פלסטינים לאזורים כבושים על ידי ישראל, אישור חוקים שמבטיחים עליונות יהודית, הקמת מנגנון לשליטה ישראלית על הפלסטינים.

משרד החוץ הפלסטיני גינה את המאצ'ואיזם הישראלי תוך הריסת הבתים, טיהור אתני ודיכוי נגד הפלסטינים ותיאר את המהלכים הקולוניאליים כהשלמת משטר אפרטהייד וביקש מהקהילה הבינלאומית ללחוץ על ישראל כדי להפסיק את המהלכים ובניית התנחלויות בשטחים הפלסטינים.

יש לציין כי זו לא הפעם הראשונה שהפלסטינים דורשים מהקהילה הבינלאומית להגיב נחרצות לפשעים הישראלים אך הפסיביות הבינלאומית והשפעת המעצמות על המוסדות במיוחד מועצת הביטחון הובילו לכך שישראל תקבל מסר לא נכון ותמשיך בפשעים שלה.

 

תגיות