May 23, 2022 07:40 UTC
  • תגובת הפלסטינים להסרת ארגון כ

ההחלטה של ארה"ב להוציא את ארגון הטרור היהודי כ"ך הביאה לתגובה חריפה מטעם הפלסטינים.

ההחלטה של ארה"ב להוציא את ארגון הטרור היהודי כ"ך הביאה לתגובה חריפה מטעם הפלסטינים.

הממשל האמריקני החליט במסגרת התמיכה שלו בישראל להסיר את תנועת הטרור כ"ך היהודית מרשימת ארגוני טרור. מהלך שמהווה צעד נוסף בתמיכה האמריקנית לפשעי ישראל. תנועת כ"ך היתה אחראית לטבח במסגד אל אברהימי בשנת 1994 ביום חג סוף רמדאן נרצחו 29 ונפצעו 125 מתפללים מוסלמים על ידי ברוך גולדשטיין היהודי שהיגר מארה"ב והיה מאמין שצריך להסיר את כל הפלסטינים.

תנועת כך נוסדה בסוף עשור שנות ה- 90 על ידי הרב האמריקני מאיר כהנא בארה"ב אך התחילה את הפעילות שלה בישראל אחרי הגירתם של כהנא ותלמידיו ותומכיו בשנת 1971. לכן מובן שתנועת הטרור היתה אחת הדברים שייצא העולם המערבי למזרח בכלל ולארץ פלסטין בפרט. הסימן של התנועה היא אגרוף בתוך מגן דוד שמשמעותו צורך בשימוש בכוח פיזי נגד כל מי שעומד בפני תנועת הציונות.

התנועה תמכה במפעל ההתנחלות כאחד המרכיבים העיקריים של ישראל. בהסרת התנועה מרשימת הטרור, ארה"ב מאותתת בעקיפין שהיא עוצמת עין מההתנחלות היהודית על אדמות פלסטיניות. מה שסותר את ההחלטה של האו"ם 2334 שמגנה את המפעל וקוראת להפסקתו.

בנוסף לזה תנועת כ"ך תומכת ברעיון טרנספר (גירוש) פלסטינים מאדמתם למדינות אחרות ומאמינה שארץ פלסטין צריכה להיות רק ליהודים.

התנועה הזמינה באחרונה לצד שאר ארגונים קיצוניים יהודים לקיים מצעד דגל בעיר הקודש. תנועת כ"ך מאמינה בצורך הריסת מסגד אל אקצא ולהקים בית מקדש במקומו. בימים אלה לקראת מה שבישראל מכנים "יום ירושלים" והתנועות הקיצוניות מכינות עמצן למצעד הדגלים כדי לפצות על הנוכחות הפלסטינית במסגד אל אקצא בשלושים ימים של רמדאן, גם תנועת כ"ך תצטרף לזה מה שמיוביל להסתה יותר לבצע פשעים נגד הפלסטינים. תדמיינו מעט מה אפשר לקרות אם יצטרפו חברי כ"ך ליהודי קיצוני כמו איתמר בן גביר שנהנה מחסינות של חבר כנסת.  

לכן גם לארה"ב יש תפקיד בליבוי האווירה והסלמת האלימות נגד הפסלטינים.

לכן, הפלסטינים גינו את המהלך האמרקיני בנוגע לתנועת כ"ך.

דובר תנועת חמאס עבד אל לטיף קאנוע הוציא הודעה בו גינה את התמיכה האמריקנית בישות הכיבוש הישראלית ותנועת הטרור כ"ך. גם הרשות הפלסטינית הוציאה הודעה בה נכתב כי ממשל ארה"ב "נותן פרס לאויבי שלום ויציבות ועוצמת עין על הפשעים שלהם".

העיקר הוא שארה"ב במעשה שלה חשפה עוד פעם את הסטנדרט הכפול שלה כלפי השאלה הפלסטינית. הממשל האמריקני הוציא את תנועת כ"ך בזמן שהשאיר את ארגון השחרור של פלסטין (אש"ף) באותה הרשימה. הרשות הפלסטינית הגדירה את ההתעקשות של ארה"ב להשאיר את אש"ף ברשימה כעונש קולקטיבי נגד העם הפלסטיני.  

 

תגיות