May 25, 2022 08:25 UTC
  • הפרקליטות: פגישת ההנחייה של נתניהו עם פילבר כנראה התקיימה

התובעת במשפטו של בנימין נתניהו בתיקי האלפים, יהודית תירוש, אמרה בדיון בעדותו של שלמה (מומו) פילבר כי "ייתכן וטעינו בניסוח של כתב האישום, שהיה צריך להיות מנוסח באופן רחב יותר".

היא הוסיפה כי "היינו צריכים לתת משקל לתכתובות של פילבר עם אדם אחר. אבל נחה דעתנו ממכלול הראיות שאכן התקיימה פגישת הנחיה (בין נתניהו לפילבר), ומבקשים לתקן את האישום".

 

תגיות