May 26, 2022 07:42 UTC
  • ח

חבר הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה) חשף כי משיחות עם בכירים בליכוד מתנהלים בימים אלה מגעים עם מפלגות מתוך הקואליציה על הקמת ממשלה חלופית בראשותו.

חבר הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה) חשף כי משיחות עם בכירים בליכוד מתנהלים בימים אלה מגעים עם מפלגות מתוך הקואליציה על הקמת ממשלה חלופית בראשותו.

ר מקלב אמר: "אני לא יודע להגיד אם נתניהו הסכים או סירב להמשיך, אני רק יודע דבר אחד, שנתניהו עצמו אמר שהוא לא יעכב הקמת ממשלה אחרת. הוא גם הסכים לרוטציות. על שאלות של מי התחיל ומי ערב לכך - אין הסכמות".

 

תגיות