יונ 22, 2022 08:38 UTC
  • גנץ עונה ליועמ

שר הביטחון בני גנץ התייחס לסוגיית מינוי הרמטכ"ל הבא בתקופת ממשלת מעבר, ואמר כי "המינוי קשור לחיי אדם, מדובר בצורך אסטרטגי ביטחוני ראשון במעלה.

למדינת ישראל יהיה רמטכ"ל מצוין, אני לוקח על זה את כל האחריות". מוקדם יותר, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה כי היועץ המשפטי למערכת הביטחון התבקש לקיים בחינה פרטנית של האפשרות למנות רמטכ"ל בתקופת בחירות. על כך גנץ אמר כי "אינני מתכוון לנהל 'מירוץ נגד הזמן' בתהליך המינוי, אלא לנהל אותו באופן סדור ומקצועי ובתיאום הדוק עם הגורמים המשפטיים".

 

תגיות