אוק 03, 2022 07:58 UTC
  • היועמ

היועצת המשפטית לממשלה של ישראל גלי בהרב-מיארה הודיעה כי עדיין לא גיבשתי חוות דעת בנוגע להסכם המתגבש על הגבול הימי עם לבנון.

מטעם היועמ"שית נמסר כי "הייעוץ המשפטי לממשלה מקיים שיח פורה והדוק עם משרדי הממשלה הרלוונטיים על ההסכם המתגבש. טרם הונחה בפנינו התשתית העובדתית המלאה בנוגע לשאלות המשפטיות המתעוררות".

 

תגיות