May 31, 2020 10:57 UTC
  • אובססיה לדם חם

כול העולם ראה את השוטרים האמריקאים. כול העולם ראה את איך הם חנקו למוות את ג'ורג' פלויד במיניאפוליס? כול העולם ראה את איך השוטר דרק צ'אובין דורך על צווארו, מרתק אותו בברכו, פלויד מתחנן על חייו עד שבחלוף חמש דקות הוא נופח את נשמתו.

 איזו משטרה גזענית יש באמריקה וכמה היא ברוטלית. עכשיו מיניאפוליס בוערת בעקבות ההוצאה להורג של האזרח השחור, בגלל צבע עורו. אמריקה היא מקום אכזרי לשחורים ומשטרתה גזענית.

כמה ימים אחרי מיניאפוליס, אתמול, שבת בבוקר, בעיר העתיקה באל-קודס. איאד אלחלאק, אוטיסט בן 32, היה בדרכו ממרכז אלווין לבעלי צרכים מיוחדים. שוטרי "מג"ב" של ישראל טענו שדימו לעצמם שהחזיק אקדח — שלא היה ולא נברא — ושקראו לעברו לעצור. אלחלאק החל לרוץ. דינו נחרץ למות. "מג"ב", הברוטלי בחילות של ישראל, אינו מכיר שום דרך אחרת להשתלט על אוטיסיט פלסטיני נמלט, זולת הוצאתו להורג. השוטרים הפחדנים של מג"ב ירו בו במנוסתו שבעה כדורים עד שמת. כך הם נוהגים תמיד. כך אימנו אותם לנהוג.

לצבא ולמג"ב של ישראל יש חולשה מיוחדת לפלסטינים פגועי נפש ובעלי צרכים מיוחדים. כל נהמה וכל תנועה לא נכונה שלהם עלולה לחרוץ את דינם למוות. בעיר עתיקה אחרת, זו של אל-ח'ליל, הרגו חיילים ישראלים במארס 2018 את מוחמד ג'עברי, צעיר בן 24, אילם ולוקה בנפשו, שכינויו בעיר היה "אחא־אחא", על שם ההברות היחידות שידע לבטא. הם ירו בו מהמארב, ליד בית הספר לבנות, וטענו שיידה אבנים. הוא הותיר אחריו ילד בן ארבע, יתום מאמו ומאביו.

כינויו של צעיר אחר, מוחמד חבאלי, היה "זעתר", לא ברור למה. גם הוא לקה בנפשו ונהג להסתובב עם מקל בידו, וחיילים ישראליים הוציאו אותו להורג בירי בראשו ממרחק 80 מטרים. זה קרה בדצמבר 2018 מול מסעדת א־סבאח ברחוב יפו בטול כרם.

שנתיים קודם לכן הרג הצבא הישראלי את עאריף ג'רדאת בעיירה סעיר. בן 23, גם הוא לקה בנפשו. "חוּבּ" כינוהו בני משפחתו, אהבה. כל אימת שראה חיילים היה צועק לעברם: "לא 'אחוי' מוחמד". לא אחי מוחמד. בסעיר פירשו זאת: אל תקחו את אחי מוחמד. מוחמד, אחיו הגדול, נחטף מהבית ונעצר לפחות חמש פעמים בידי החיילים לנגד עיניו. גם ביום מותו שמעו אותו צועק את צעקתו הקבועה לעבר החיילים ואז נשמעו כמה יריות. "זה נכה, אל תירו בו", עוד הספיק מישהו לצעוק לחיילים, אבל זה לא עניין אותם. הם ירו למוות גם ב"חוב".

איש מפגועי הנפש האומללים הללו לא סיכן כלל את החיילים והמג"בניקים של ישראל. גם אלחלאק האוטיסט לא סיכן איש. שוטרי מג"ב ירו בו כי כך נהוג אצלם. הם עשו כן מכיוון שהיה פלסטיני ומכיוון שירי באש חיה הוא האופציה הראשונה והמועדפת על כל כוחות הכיבוש.

שוטרי מג"ב אינם ברוטליים פחות ואינם גזענים פחות משוטרי ארה"ב. באמריקה יורים בשחורים, שדמם זול, ובישראל יורים בפלסטינים, שדמם זול עוד יותר. אבל בישראל ההרג מפיל תנומה ובמיניאפוליס קמה מחאה. ראש העיר (היהודי), ג'ייקוב פריי, מיהר להתנצל בפני הקהילה השחורה של עירו: "אסור שהיותו של אדם שחור פירושו יהיה גזר דין מוות", אמר.

אסור גם שהיותו של אדם פלסטיני פירושו יהיה גזר דין מוות, אבל ראש עיר יהודי־ישראלי מעולם לא אמר דברים כאלה. השוטר החונק ממיניאפוליס עצור, חבריו מפוטרים. בישראל חוקרים את השוטרים שירו באלחלאק. סופה של החקירה, ככל דומותיה, ידוע מראש.

 

 

תגיות

תגובות