ינוא 21, 2022 08:34 UTC
  • סקר: המדינות הכי

מסקר שערך "פורום אירופה" של האוניברסיטה העברית, עולה כי צרפת ופולין נתפסות בעיני הישראלים כמדינות "האנטישמיות" ביותר באירופה.

לפי הסקר, צרפת (39%) ופולין (33%) נתפסות כאנטישמיות ביותר, ואחריהן גרמניה (15%). 53% מהמשיבים היהודים מאמינים שמצבם של יהודי אירופה יחמיר ורק 25% לא צופים שינוי, בעוד בקרב המשיבים הערבים התפיסה הרווחת היא שלא יחול שינוי במצב יהודי אירופה (52%), וחלקם אף השיבו כי מצב היהודים ישתפר (20%).

הסקר כלל מדגם אקראי ומייצג של החברה הבוגרת בישראל, בהשתתפות 1,006 גברים ונשים בני 18 ומעלה.

 

תגיות