May 05, 2022 05:58 UTC
  • המתח שמתגבר ביחסי ישראל ורוסיה

בישראל מאחלים לפסוח את המלחמה בין אוקראינה לרוסיה בשלום בלי שתיגרר לתוך המלחמה שמהווה דילמה בשביל ישראל. אך מעת לעת קורים אירועים ויוצאות התבטאויות שגוררים את ישראל בעל כורחה לתוך המלחמה ובמילים מובנות יותר, לעימות עם רוסיה.

בישראל מאחלים לפסוח את המלחמה בין אוקראינה לרוסיה בשלום בלי שתיגרר לתוך המלחמה שמהווה דילמה בשביל ישראל. אך מעת לעת קורים אירועים ויוצאות התבטאויות שגוררים את ישראל בעל כורחה לתוך המלחמה ובמילים מובנות יותר, לעימות עם רוסיה.

משום שרוסיה היא חשובה הרבה יותר לישראל בסוריה היא מתשדלת להציג את עצמה כמדינה ניטרלית במלחמה עם אוקראינה שהנשיא שלה יהודי. אך כל התבטאות הקשורה ל"שואה" שנחשבת "צאן ברזל" של ישראל ומהווה "סיבה עיקרית" לקיומה שתטיל ספק על הטענות של ישראל ותשלול את ייחודיות של הקורבן והתלין בשואה, מעוררת את ישראל והישראלים כאשר הם לא יכולים לשמור על עמצם.

באחרונה השווה שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב את הנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי לאדולף היטלר ואת המלחמה באוקראינה למלחמה עם הנאצים. לברוב אמר כי "הדם היהודי של זלנסקי לא אומר שאין נאציזים באוקראינה". הוא הוסיף "גם להיטלר היה דם יהודי".  

בכירים בישראל הגיבו כל אחד לסוגו להתבטאויות של לברוב. ראש הממשלה הישראלית הגדיר את ההאשמה על הזהות היהודית של היטלר כ"מסוכנת ביותר" והוסיף כי המטרה של ההאשמות היא שיכתוב ההיסטוריה.

גם שר החוץ הישראלי יאיר לפיד ביקר בחריפות את עמיתו הרוסי ואמר כי ההתבטאויות שלו "לא מקובלות ושערוריותיות". לפיד התייחס גם להזמנת השגריר הרוסי בישראל להבהיר לו את העמדה הישראלית.  

גם חברי כנסת וגורמים אחרים ביקרו על דברי לברוב.

אך יש לשאול מה הוביל לכך שברוסיה כעסו כל כך על ישראל. נארה שהסיבה לכך הוא שינוי בעמדות של ישראל בנוגע למלחמה באוקראינה. ישראל בתחילה ניסתה להפגין סוג של ניטרליות אך לאט לאט היא פנתה להגנה על הצד המערבי וגינוי רוסיה. ישראל שהתחילה בביקורו של נפתלי בנט לרוסיה כדי לתווך בין שני הצדדים הגיעה לנקודה שהודיעה על מוכנותה לשלוח נשק לאוקריאנה. שר המלחמה בני גנץ אישר שישראל שלחה אפודות וקסדות לאוקראינים אך מובן מאליו שזה רק חלק קטן מהסיוע הישראלי לזלנסקי היהודי הפרו מערבי.

לאמיתו של דבר מה שעושה ישראל הוא מימוש ההמלצה של זלנסקי כאשר נאם בפגישה עם חברי כנסת ישראל בסוף מארץ והדגיש כי על ישראל לממש את "הבחירה ההיסטורית" שלה ולשלוח נשק לאוקריאנה.

גורמים ישראלים אומרים שלפני כן שלחו ציודי הגנה לאוקראינה אך באחרונה לא שלחו כלי נשק. אך הסימנים מלמדים שתל אביב החליטה לבחור את "הבחירה ההיסטורית" שלה ועמדה לצד המערב. הנאום של שר החוץ הישראלי שבו האשים את רוסיה בביצוע פשע מלחמה באוקראינה היה דוגמה בולטת לשינוי הזה.

אך עם השינוי הזה, אפשר לישראל שהתחילה להפוך לאחת המפסידות של המלחמה וזה לדעת פרשנים רק סימן אחד של הפסד המערב ובמיוחד ארה"ב במלחמה.

 

תגיות